Yardım ister misiniz?
Rezervasyon Ara

Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi

Gezgin724.com WEB SİTEMİZE ÜYE OLARAK VE GEREKLİ ALANLARI DOLDURARAK KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE SİTEMİZDEKİ HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZİ BUNUNLA BİRLİKTE ONAYLADIĞINIZI KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLURSUNUZ.

 1. İş bu Üyelik Sözleşmesi gezgin724.com web sitesine üyelik aşamasında yapılmıştır. 
 2. www.gezgin724.com sitesi üzerinden gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticari olsun veya olmasın her türlü motorlu araçların kiralanması, satılması, yedek parça ve diğer ekipmanların listelenmesi, yetkili servis, özel servis ve diğer araç tamircilerinin listelenmesi, araçlarla ilgili servis / satış / yedek parça ilanlarının yayınlanması ve bununla bağlantılı işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu motorlu araçlara / hizmetlere / ürünlere ilişkin ilanlar veren KULLANICILARA belirli şart ve koşullar dâhilinde ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların motorlu araç satın almak isteyen ve listelemeleri görüntülemek isteyen KULLANICILARIN erişimine sunulmasını sağlar

İşbu sözleşmenin konusu, gezgin724.com tarafından sağlanan bu hizmetlerin KULLANICILAR tarafından yararlanılmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti ve delilidir. 

 1. gezgin274.com üyelik hakkı, üye olmanız halinde aktif olacaktır.
 2. KULLANICILAR, bu sözleşmeyle beraber gezgin724.com’a üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME’nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

  5. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer. Herhangi bir çıktı beklentisi olamaz. 
 3. www.gezgin724.com üzerinden oluşturulmuş olan kullanıcı hesabının güvenliğini sağlamak KULLANICI’nın sorumluluğundadır. 3. Şahısların kullanıcı hesabına ilişkin bilgileri değiştirmesinden, paylaşmasından ya da diğer her türlü eylemlerinden dolayı gezgin724.com hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmez. 
 4. gezgin724.com, SÖZLEŞME’yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. 
 5. KULLANICILAR, gezgin724.com içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel olarak hazırlanan sayfaları ve ön plan alanlarını kullanırken gereken ücretleri tam ve eksiksiz olarak ödemek mecburiyetindedirler. 
 6. Aksi belirtilmediği takdirde, gezgin724.com ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve elektronik ödeme yöntemleri kullanılarak tahsil edilecektir. Gerçekleştirdikleri ticaretten, alım/satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili kurumlara yapmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Oluşacak maddi kayıptan gezgin724.com sorumlu değildir. 
 7. www.gezgin724.com sitesi, hakaret içeren, küçük düşürücü, kötü niyetli, saldırı amaçlı üçüncü şahısların haklarını ihlal edici yönde vb. şekillerde yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan bir biçimde veya siyasi, dini propaganda yapmak gibi amaçlarla kullanılamaz ve bu niyetle ilan dahil herhangi bir paylaşım yapılamaz.  Yapıldığı takdirde her türlü yasal hakkı saklıdır. 

 8. Gezgin724.com işbu sözleşme ve sözleşmenin eki niteliğinde olan Gizlilik Politikasında yer alan kurallar doğrultusunda ve hukuka uygun olarak tüm KULLANICILARININ kişisel verileri sözleşmede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sitede yer alan uygulamaların yürütülmesi, reklam, tanıtım, anket, kampanya gibi amaçlarla kullanılması, istatistikî değerlendirmeler yapılması, kanun, yönetmelik gibi yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği yükümlülükler çerçevesinde ve ancak yetkili idari ve/veya adli otoritelerin talebi doğrultusunda usule uygun olarak bilgi verilmesi halleri dışında her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

  12. Gezgin724.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir. Geçici olarak da askıya alabilir. Kullanıcı herhangi bir hak talep edemez.  İptal edilen üyeliklerin bilgileri yasal yükümlülükler gereği saklanır.

  13. Üyeliği sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICILAR  destek formu doldurarak her hangi bir sorun görülmediği takdirde tekrar üyeliklerine sahip olabilirler.

  14. Gezgin724.com sunucuların kötü niyetli kişilerin eline geçmesi ve yasa dışı kullanılması yani herhangi bir hack durumun doğacak sorunlardan mesuliyet kabul etmez ve cezai bir yaptırıma uğratılamaz.
 9. Sanal bir oto pazarı olan gezgin724.com sitesinde gerek hizmetin arzı gerekse üyelerin girdileri bakımından gezgin 724’e hiçbir sorumluluk yüklenemez. KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk taşımaz.
 10. Yasalar çerçevesinde korunmuş olan telif haklarına, marka haklarına ve ayrıca haksız rekabet kurallarına aykırı bir biçimde gezgin724.com sitesi üzerinden faaliyette bulunulması kesinlikle yasaktır. Doğacak hukuki sorumluluklardan gezgin724.com sorumlu değildir.
 11. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. 
 12. Kapora işlemleriniz 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun çerçevesinde BDDK tarafından faaliyet izni verilen Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. Aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
 13. Kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik, ilan vs. gezgin724.com’a ve hukuka uygun olmak zorundadır.  Ve bunların tüm sorumlulukları size aittir. İçerik yayına alındığı anda hukuki sorumluluğunuz başlar, oluşturduğunuz içeriğin daha sonra tarafınızca veya şikayet/haberdar edilme vs. doğacak her türlü hukuki yaptırımdan kulllanıcı sorumludur. 
 14. Hesabınızın güvenliğine ilişkin tüm sorumluluk size aittir. Şifrenizi kolay tahmin edilemeyecek şekilde oluşturmanızı ve üçüncü kişilerle paylaşmamanızı, üçüncü kişilere ait web sitelerine ve/veya mobil uygulamalara kullanıcı adı ve şifrenizi girmemenizi tavsiye ederiz.
 15. gezgin724.com’da bulunduğunuz süre boyunca ‘cookie’ olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. 

On yedi (17) maddeden ibaret bu üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir ve kabul edilmiştir.